Bioprofil
Zgłoś działanie niepożądane

Zgłoszenie działania niepożądanego leku

 

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz zgodnie ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, firma BIO-PROFIL Polska Sp. z o.o. rejestruje i monitoruje wszystkie zgłoszenia działań niepożądanych swoich produktów.

 

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego

 

Jeśli podczas stosowania naszego leku zaobserwowano wystąpienie działania niepożądanego, prosimy niezwłocznie poinformuj swojego lekarza prowadzącego.

 

Zarówno osoba wykonująca zawód medyczny (tj. lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, felczer, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny lub technik farmaceutyczny), jak i pacjent może zgłosić działanie niepożądane bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego lub do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Biobójczych i Wyrobów Medycznych.

 

Więcej informacji na temat zgłaszania działań niepożądanych można znaleźć na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Biobójczych i Wyrobów Medycznych (www.urpl.gov.pl lub dzialanieniepozadane.urpl.gov.pl)

 

Jeśli chciałbyś zgłosić działanie niepożądane po zastosowaniu naszego leku prosimy o wpisanie do formularza co najmniej następujących informacji:

 

  1. Dane pacjenta u którego wystąpiło działanie niepożądane (minimum jedną z poniższych informacji: inicjały, płeć, data urodzenia lub wiek)
  2. Opis działania niepożądanego
  3. Nazwę leku podejrzewanego o spowodowanie działania niepożądanego
  4. Dane osoby zgłaszającej, umożliwiające późniejszy kontakt (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub e-mail lub numer telefonu); w przypadku fachowych pracowników służby zdrowia – adres wykonywania zawodu.

 

Każda dodatkowa informacja może się okazać niezwykle cenna dla pełnej oceny danego przypadku.

 

Prosimy również o informowanie nas o przypadkach stosowania naszych leków w czasie ciąży oraz innych doniesieniach związanych z bezpieczeństwem naszych produktów w tym informacji o braku skuteczności leku.

 


 

Formularze:

 

Wersja on-line

 

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego
dla FACHOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

 

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego
dla PACJENTÓW I ICH RODZIN / OPIEKUNÓW

 

 

Wersja do wydruku

 

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego
dla FACHOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA.

 

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego
dla
PACJENTÓW I ICH RODZIN / OPIEKUNÓW.

 

Uwaga! Formularz po wypełnieniu należy podpisać i wysłać na poniższy adres.

 

Dane kontaktowe:

 

BIO-PROFIL Polska Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 135
04-790 Warszawa

 

Telefon : +48 22 616 33 48
Fax :+48 22 617 69 21

 

e-mail: rapofarm@rapofarm.pl
 

 

 

Uprzejmie informujemy, że podane we wniosku przez Panią/a dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez BIO-PROFIL Polska Sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa, w celu złożenia zgłoszenia działania niepożądanego.
Jednocześnie informujemy iż Pani/a dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Podanie w/w danych jest dobrowolne.


Bio-Profil Polska Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa
tel. (22) 616 33 48, (22) 740 40 22
fax (22) 617 69 21
e-mail: bioprofil@bioprofil.pl
Wysokość kapitału zakładowego 4 671 400 zł
Wysokość kapitału wpłaconego 4 671 400 zł