KONTAKT
Kontakt
Bio-Profil Polska Sp. z o.o.
 
ul. Trakt Lubelski 135
04-790 Warszawa
tel. (22) 616 33 48, (22) 740 40 22
fax (22) 617 69 21
e-mail: bioprofil@bioprofil.pl
 
KRS : 0000060390
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 
Sąd Gospodarczy, XIII Wydział KRS
 
Kapitał zakładowy: 124 500 zł
 
NIP: 1132330835
 
Alior Bank S.A. Nr rachunku bankowego:

83249000050000453080239704 


Bio-Profil Polska Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa
tel. (22) 616 33 48, (22) 740 40 22
fax (22) 617 69 21
e-mail: bioprofil@bioprofil.pl
Wysokość kapitału zakładowego 4 671 400 zł
Wysokość kapitału wpłaconego 4 671 400 zł